.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Sitno, gm.
Sitno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7077
Powierzchnia: 112.07 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5343
Liczba wydanych kart: 2882
 53.94%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury, Sitno 1396 776 775 773 55.59
2 Szkoła Podstawowa, Stanisławka 359 158 158 157 44.01
3 Szkoła Podstawowa, Sitno Kolonia 819 422 422 419 51.53
4 Szkoła Podstawowa, Horyszów Polski 726 395 395 395 54.41
5 Szkoła Podstawowa, Jarosławiec 1330 688 688 683 51.73
6 Szkoła Podstawowa, Cześniki 713 443 443 438 62.13
=   5343  2882  2881  2865  53.94 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca