.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Stary Zamość, gm.
Stary Zamość, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5634
Powierzchnia: 97.19 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4297
Liczba wydanych kart: 2158
 50.22%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Krasne 457 282 282 280 61.71
2 Gminny Ośrodek Kultury Stary Zamość 712 337 337 334 47.33
3 Remiza OSP Wierzba 1087 527 527 525 48.48
4 Remiza OSP Chomęciska Małe 712 384 384 379 53.93
5 Wiejski Dom Kultury Udrycze 828 358 358 357 43.24
6 Dom Ludowy Chomęciska Duże Drugie 501 270 270 267 53.89
=   4297  2158  2158  2142  50.22 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca