.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Nielisz, gm.
Nielisz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6363
Powierzchnia: 113.16 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 4935
Liczba wydanych kart: 2115
 42.86%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nielisz, 22-413 Nielisz 1053 485 485 482 46.06
2 Szkoła Podstawowa Krzak, Krzak 22-413 Nielisz 624 255 255 252 40.87
3 Szkoła Podstawowa Staw Noakowski, Staw Noakowski 22-413 Nielisz 1056 443 443 434 41.95
4 Szkoła Podstawowa Złojec, Złojec 22-413 Nielisz 1097 520 520 520 47.40
5 Szkoła Podstawowa Gruszka Duża, Gruszka Duża 22-413 Nielisz 414 181 181 179 43.72
6 Wiejski Dom Kultury Ruskie Piaski, Ruskie Piaski 22-413 Nielisz 404 165 165 163 40.84
7 Szkoła Podstawowa Ujazdów, Ujazdów 22-413 Nielisz 287 66 66 66 23.00
=   4935  2115  2115  2096  42.86 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca