.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Zamość, gm.
Zamość, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 20574
Powierzchnia: 197 km2
Zaludnienie: 104 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 18
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 18
Liczba uprawnionych do głosowania: 15487
Liczba wydanych kart: 7824
 50.52%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Mokrem 908 455 455 449 50.11
2 Zespół Szkół w Żdanowie 1422 804 804 799 56.54
3 Zespół Szkół w Płoskiem 1392 684 684 681 49.14
4 Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej 547 241 241 233 44.06
5 Szkoła Podstawowa w Białowoli 560 328 328 326 58.57
6 Szkoła Podstawowa w Lipsku 680 329 329 326 48.38
7 Zespól Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach 1011 593 592 591 58.65
8 Szkoła Podstawowa w Białobrzegach 862 363 363 357 42.11
9 Zespół Szkół w Wysokiem 933 477 477 477 51.13
10 Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej 909 431 431 428 47.41
11 Zespół Szkół w Sitańcu 1804 860 860 852 47.67
12 Szkoła Podstawowa w Zawadzie 1392 637 637 630 45.76
13 Świetlica Wiejska w Szopinku 481 306 306 303 63.62
14 Szkoła Podstawowa w Wychodach 427 224 224 224 52.46
15 Świetlica Wiejska w Jatutowie 876 461 461 458 52.63
16 Szkoła Podstawowa w Pniówku 601 313 313 308 52.08
17 Szkoła Podstawowa w Siedliskach 395 214 214 213 54.18
18 Szkoła Podstawowa w Lipsku Polesiu 287 104 104 104 36.24
=   15487  7824  7823  7759  50.52 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca