.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Szczebrzeszyn, gm.
Szczebrzeszyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12462
Powierzchnia: 123.16 km2
Zaludnienie: 101 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 9657
Liczba wydanych kart: 4350
 45.05%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, ul. Pl. T. Kościuszki 1 2163 986 986 975 45.58
2 Liceum Ogólnokształcące w Szczebrzeszynie 865 336 336 322 38.84
3 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie 864 379 379 377 43.87
4 Była Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szczebrzeszynie 772 402 402 398 52.07
5 Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach 1146 459 459 456 40.05
6 Szkoła Podstwowa w Wielączy 1185 592 589 587 49.96
7 Szkoła Podstawowa w Bodaczowie 1641 764 764 759 46.56
8 Była Szkoła Podstawowa w Brodach Dużych 987 416 416 416 42.15
9 Szpital Rejonowy w Szczebrzeszynie 34 16 16 16 47.06
=   9657  4350  4347  4306  45.05 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca