.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Łabunie, gm.
Łabunie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6376
Powierzchnia: 87.48 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4754
Liczba wydanych kart: 2690
 56.58%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Barchaczów - Szkoła Podstawowa, Barchaczów 601 350 350 350 58.24
2 Łabuńki Pierwsze - Szkoła Podstawowa, Łabuńki Pierwsze 1120 665 665 665 59.38
3 Łabunie - Szkoła Podstawowa, Łabunie ul. Zamojska 1 1936 1046 1046 1037 54.03
4 Ruszów - Szkoła Podstawowa, Ruszów 538 270 270 268 50.19
5 Majdan Ruszowski - Szkoła Podstawowa, Majdan Ruszowski 251 162 162 162 64.54
6 Wierzbie - Szkoła Podstawowa, Wierzbie 308 197 197 197 63.96
=   4754  2690  2690  2679  56.58 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca