.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Komarów-Osada, gm.
Komarów-Osada, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5770
Powierzchnia: 122.79 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 4480
Liczba wydanych kart: 2428
 54.20%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Antoniówka, Antoniówka 22-435 Komarów-Osada 442 213 213 211 48.19
2 Szkoła Podstawowa Zubowice, Zubowice 22-435 Komarów-Osada 506 307 307 305 60.67
3 Szkoła Podstawowa Komarów Osada, 22-435 Komarów-Osada ,ul Kościuszki 2 1659 875 875 867 52.74
4 Dom Nauczyciela Komarów Wieś, Komarów-Wieś 22-435 Komarów-Osada 501 266 266 261 53.09
5 Szkoła Podstawowa Janówka Zachodnia, 22-435 Komarów-Osada 459 246 246 245 53.59
6 Szkoła Podstawowa Dub, Dub 22-435 Komarów-Osada 507 247 247 237 48.72
7 Szkoła Podstawowa Śniatycze, Śniatycze 22-435 Komarów-Osada 406 274 274 271 67.49
=   4480  2428  2428  2397  54.20 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca