.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Zwierzyniec, gm.
Zwierzyniec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7335
Powierzchnia: 156.78 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5768
Liczba wydanych kart: 2327
 40.34%
brak39.13%40.88%42.63%44.38%46.13%47.88%49.63%51.38%53.13%54.88% 
danych40.87%42.62%44.37%46.12%47.87%49.62%51.37%53.12%54.87%56.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu , ul. A. Wachniewskiej 1386 648 647 644 46.75
2 Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu ul. Partyzantów 1653 714 714 710 43.19
3 Szkoła Podstawowa w Wywłoczce 1220 387 387 383 31.72
4 Szkoła Filialna w Obroczy 857 321 321 317 37.46
5 Szkoła Filialna w Żurawnicy 652 257 257 253 39.42
=   5768  2327  2326  2307  40.34 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca