.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Zwierzyniec, gm.
Zwierzyniec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7335
Powierzchnia: 156.78 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5768
Liczba wydanych kart: 2327
Liczba głosów oddanych: 2326
Liczba głosów ważnych: 2307
brak 50.00% >50.00% ≥54.01% ≥58.02% ≥62.03% ≥66.04% ≥70.05% ≥74.06% ≥78.07% ≥82.08% ≥86.09%
danych 50.00% >50.00% ≥54.01% ≥58.02% ≥62.03% ≥66.04% ≥70.05% ≥74.06% ≥78.07% ≥82.08% ≥86.09%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
67.06%1547 
TUSK Donald Franciszek
32.94%760 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu , ul. A. Wachniewskiej 644 415 64.44
35.56 229
2 Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu ul. Partyzantów 710 396 55.77
44.23 314
3 Szkoła Podstawowa w Wywłoczce 383 298 77.81
22.19 85
4 Szkoła Filialna w Obroczy 317 248 78.23
21.77 69
5 Szkoła Filialna w Żurawnicy 253 190 75.10
24.90 63
Σ Zwierzyniec, gm. 2307 1547 67.06
32.94 760
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca