.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łukowski, pow. ...
łukowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 113002
Powierzchnia: 1394.09 km2
Zaludnienie: 81 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 86
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 86
Liczba uprawnionych do głosowania: 83828
Liczba wydanych kart: 42263
 50.42%
brak43.62%45.32%47.02%48.72%50.42%52.12%53.82%55.52%57.22%58.92% 
danych45.31%47.01%48.71%50.41%52.11%53.81%55.51%57.21%58.91%60.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061103 Adamów, gm. 4643 2150 2150 2123 46.31
061104 Krzywda, gm. 7874 3461 3460 3409 43.95
061105 Łuków, gm. 12048 6097 6096 6042 50.61
061101 Łuków, m. 24367 13111 13102 12965 53.81
061106 Serokomla, gm. 3372 1471 1469 1465 43.62
061107 Stanin, gm. 7443 3716 3715 3687 49.93
061108 Stoczek Łukowski, gm. 6694 3252 3250 3212 48.58
061102 Stoczek Łukowski, m. 2115 1147 1147 1134 54.23
061109 Trzebieszów, gm. 5678 3439 3438 3416 60.57
061110 Wojcieszków, gm. 5463 2568 2568 2546 47.01
061111 Wola Mysłowska, gm. 4131 1851 1851 1838 44.81
  łukowski, pow. 83828 42263 42246 41837 50.42
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 26482 14258 14249 14099 53.84
2 Wieś 57346 28005 27997 27738 48.84
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5487 2618 2616 2599 47.71
2 od 5 001 do 10 000 26609 13260 13257 13135 49.83
3 od 10 001 do 20 000 27365 13274 13271 13138 48.51
4 od 20 001 do 50 000 24367 13111 13102 12965 53.81
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca