.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łukowski, pow. / Łuków, gm.
Łuków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 16881
Powierzchnia: 308.32 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 14
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 14
Liczba uprawnionych do głosowania: 12048
Liczba wydanych kart: 6097
 50.61%
brak43.62%45.32%47.02%48.72%50.42%52.12%53.82%55.52%57.22%58.92% 
danych45.31%47.01%48.71%50.41%52.11%53.81%55.51%57.21%58.91%60.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, 21-400 Łuków, Aleksandrów 54 467 228 228 228 48.82
2 Szkoła Podstawowa w Dąbiu, 21-400 Łuków, Dąbie 148 969 455 455 451 46.96
3 Zespół Szkół w Gołąbkach, 21-400 Łuków, Gołąbki 33 860 484 484 477 56.28
4 Zespół Szkół w Gręzówce, 21-400 Łuków, Gręzówka 41 1616 676 676 667 41.83
5 Zespół Szkół w Krynce, 21-400 Łuków, Krynka 250 984 503 502 496 51.12
6 Szkoła Podstawowa w Gołaszynie, 21-400 Łuków, Gołaszyn 29 688 381 381 379 55.38
7 Przedszkole w Łazach, 21-400 Łuków, Łazy 159 750 413 413 406 55.07
8 Szkoła Podstawowa w Turzych Rogach, 21-400 Łuków, Turze Rogi 50 338 194 194 192 57.40
9 Zespół Szkół w Czerśli, 21-400 Łuków, Czereśl 1 772 428 428 422 55.44
10 Zespół Szkół w Strzyżewie, 21-400 Łuków, Strzyżew 128 568 287 287 286 50.53
11 Szkoła Podstawowa w Świdrach, 21-400 Łuków, Świdry 99 890 419 419 414 47.08
12 Szkoła Podstawowa w Rolach, 21-400 Łuków, Role 114 1319 640 640 640 48.52
13 Zespół Szkół w Zalesiu, 21-400 Łuków, Zalesie 141 1381 763 763 762 55.25
14 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Łukowskim, 21-400 Łuków, Zarzecz Łukowski 54 446 226 226 222 50.67
=   12048  6097  6096  6042  50.61 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca