.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łukowski, pow. / Adamów, gm.
Adamów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6227
Powierzchnia: 98.89 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 4643
Liczba wydanych kart: 2150
 46.31%
brak43.62%45.32%47.02%48.72%50.42%52.12%53.82%55.52%57.22%58.92% 
danych45.31%47.01%48.71%50.41%52.11%53.81%55.51%57.21%58.91%60.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Adamowie 1790 917 917 903 51.23
2 Dom Kultury w Woli Gułowskiej 1358 563 563 555 41.46
3 Świetlica Wiejska w Gułowie 367 158 158 157 43.05
4 Szkoła Podstawowa w Zakępiu 289 152 152 150 52.60
5 Szkoła Podstawowa w Lipinach 241 76 76 75 31.54
6 Szkoła Podstawowa w Hordzieżce 306 135 135 134 44.12
7 Świetlica Wiejska w Żurawcu 292 149 149 149 51.03
=   4643  2150  2150  2123  46.31 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca