.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łukowski, pow. / Łuków, m.
Łuków, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 31708
Powierzchnia: 35.75 km2
Zaludnienie: 886 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 14
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 14
Liczba uprawnionych do głosowania: 24367
Liczba wydanych kart: 13111
 53.81%
brak43.62%45.32%47.02%48.72%50.42%52.12%53.82%55.52%57.22%58.92% 
danych45.31%47.01%48.71%50.41%52.11%53.81%55.51%57.21%58.91%60.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Łuków ul. Warszawska 88 1534 777 777 769 50.65
2 Powiatowy Urząd Pracy, Łuków ul. Piłsudskiego 14 2265 1248 1245 1235 55.10
3 Urząd Miasta, Łuków ul. Piłsudskiego 17 1562 845 845 837 54.10
4 Gimnazjum Nr 3, Łuków ul. Konarskiego 3 1552 723 723 719 46.59
5 Szkoła Podstawowa Nr 5, Łuków ul. Siedlecka 56 1972 1130 1129 1120 57.30
6 Zespół Szkół Nr 1, Łuków ul. Al. Kościuszki 10 1512 800 800 790 52.91
7 Świetlica ŁSM, Łuków ul. Os. Chącińskiego 1 1633 887 887 878 54.32
8 Szkoła Podstawowa Nr 4, Łuków ul. 11-go Listopada 12 1625 907 906 896 55.82
9 Spółdzielnia "Łuksja", Łuków ul. Spółdzielcza 6 1680 800 798 795 47.62
10 Gimnazjum Nr 2, Łuków ul. Cieszkowizna 13 2038 1014 1014 1000 49.75
11 Świetlica ŁSM, Łuków ul. Os. Unitów Podlaskich 17 2259 1331 1331 1314 58.92
12 Szkoła Podstawowa Nr 1, Łuków ul. Partyzantów 15 2267 1326 1326 1307 58.49
13 Zespół Szkół Nr 4, Łuków ul. Kryńskiego 10 2322 1248 1246 1232 53.75
14 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łuków ul. Rogalińskiego 3 146 75 75 73 51.37
=   24367  13111  13102  12965  53.81 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca