.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łukowski, pow. / Stanin, gm.
Stanin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10321
Powierzchnia: 160.25 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 7443
Liczba wydanych kart: 3716
 49.93%
brak43.62%45.32%47.02%48.72%50.42%52.12%53.82%55.52%57.22%58.92% 
danych45.31%47.01%48.71%50.41%52.11%53.81%55.51%57.21%58.91%60.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Staninie, Stanin 149 1748 832 832 821 47.60
2 Szkoła Podstawowa w Tuchowiczu, Tuchowicz 45 1381 725 725 720 52.50
3 Szkoła Podstawowa w Zagoździu, Lipniak 5 916 503 503 500 54.91
4 Szkoła Podstawowa w Zastawiu, Zastawie 17 648 305 305 304 47.07
5 Szkoła Podstawowa w Jeleńcu, Jeleniec 45 431 251 251 249 58.24
6 Szkoła Podstawowa we Wnętrznem, Wnętrzne 35 317 171 171 171 53.94
7 Szkoła Podstawowa w Sarnowie, Sarnów 19B 863 412 412 407 47.74
8 Budynek Wiejski w Kopinie, Kopina 41A 555 272 271 271 49.01
9 Szkoła Podstawowa w Jonniku, Jonnik 20 584 245 245 244 41.95
=   7443  3716  3715  3687  49.93 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca