.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łukowski, pow. / Wola Mysłowska, gm.
Wola Mysłowska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5557
Powierzchnia: 120.95 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4131
Liczba wydanych kart: 1851
 44.81%
brak43.62%45.32%47.02%48.72%50.42%52.12%53.82%55.52%57.22%58.92% 
danych45.31%47.01%48.71%50.41%52.11%53.81%55.51%57.21%58.91%60.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Jarczewie, 21-426 Wola Mysłowska 864 445 445 445 51.50
2 Szkoła Podstawowa w Lisikierzu, 21-426 Wola Mysłowska 1164 506 506 502 43.47
3 Szkoła Podstawowa w Wandowie, 21-426 Wola Mysłowska 1158 517 517 513 44.65
4 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej, 21-426 Wola Mysłowska 945 383 383 378 40.53
=   4131  1851  1851  1838  44.81 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca