.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łukowski, pow. / Stoczek Łukowski, m.
Stoczek Łukowski, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2798
Powierzchnia: 9.13 km2
Zaludnienie: 306 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 1
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 1
Liczba uprawnionych do głosowania: 2115
Liczba wydanych kart: 1147
 54.23%
brak43.62%45.32%47.02%48.72%50.42%52.12%53.82%55.52%57.22%58.92% 
danych45.31%47.01%48.71%50.41%52.11%53.81%55.51%57.21%58.91%60.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim, ul. Plac T. Kościuszki 1 2115 1147 1147 1134 54.23
=   2115  1147  1147  1134  54.23 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca