.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łukowski, pow. / Serokomla, gm.
Serokomla, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4478
Powierzchnia: 77.23 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3372
Liczba wydanych kart: 1471
 43.62%
brak43.62%45.32%47.02%48.72%50.42%52.12%53.82%55.52%57.22%58.92% 
danych45.31%47.01%48.71%50.41%52.11%53.81%55.51%57.21%58.91%60.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Charlejowie, Charlejów 419 210 210 210 50.12
2 Szkoła Podstawowa w Krzówce, Krzówka 421 149 149 149 35.39
3 Szkoła Podstawowa w Rudzie, Ruda 433 182 182 182 42.03
4 Zespół Szkół w Serokomli, ul. Warszawska 22 1213 555 554 552 45.75
5 Zespół Szkół w Serokomli, ul. Warszawska 22 886 375 374 372 42.33
=   3372  1471  1469  1465  43.62 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca