.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łukowski, pow. / Krzywda, gm.
Krzywda, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10867
Powierzchnia: 161.05 km2
Zaludnienie: 67 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 7874
Liczba wydanych kart: 3461
 43.95%
brak43.62%45.32%47.02%48.72%50.42%52.12%53.82%55.52%57.22%58.92% 
danych45.31%47.01%48.71%50.41%52.11%53.81%55.51%57.21%58.91%60.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Okrzei, ul.Szkolna 2 1139 541 541 536 47.50
2 Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej, Wola Okrzejska 105A 689 261 261 253 37.88
3 Szkoła Podstawowa w Hucie Dąbrowa, Huta Dąbrowa 53B 1666 734 734 725 44.06
4 Szkoła Podstawowa w Radoryżu Smolanym, Radoryż Smolany 26 920 394 394 390 42.83
5 Szkoła Podstawowa w Fiukówce, Fiukówka 9 799 345 345 340 43.18
6 Urząd Gminy w Krzywdzie, Krzywda ul Żelechowska 24B 1537 720 720 707 46.84
7 Świetlica Wiejska w Szczałbie, Szczałb 8 518 230 230 225 44.40
8 Gimnazjum w Radoryżu Kościelnym 42 606 236 235 233 38.94
=   7874  3461  3460  3409  43.95 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca