.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łukowski, pow. / Wojcieszków, gm.
Wojcieszków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7321
Powierzchnia: 108.61 km2
Zaludnienie: 67 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 5463
Liczba wydanych kart: 2568
 47.01%
brak43.62%45.32%47.02%48.72%50.42%52.12%53.82%55.52%57.22%58.92% 
danych45.31%47.01%48.71%50.41%52.11%53.81%55.51%57.21%58.91%60.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Wólce Domaszewskiej 930 450 450 447 48.39
2 Świetlica w Burcu 539 219 219 216 40.63
3 Szkoła Podstawowa w Woli Bystrzyckiej 395 202 202 202 51.14
4 Szkoła Podstawowa w Oszczepalinie Drugim 513 235 235 234 45.81
5 Urząd Gminy w Wojcieszkowie 2284 1104 1104 1092 48.34
6 Szkoła Podstawowa w Siedliskach 423 176 176 174 41.61
7 Szkoła Podstawowa w Hermanowie 379 182 182 181 48.02
=   5463  2568  2568  2546  47.01 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca