.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / łukowski, pow. / Stoczek Łukowski, gm.
Stoczek Łukowski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8976
Powierzchnia: 173.46 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 6694
Liczba wydanych kart: 3252
 48.58%
brak43.62%45.32%47.02%48.72%50.42%52.12%53.82%55.52%57.22%58.92% 
danych45.31%47.01%48.71%50.41%52.11%53.81%55.51%57.21%58.91%60.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Stoczku Łukowskim, Plac Tadeusza Kościuszki 1 680 363 363 360 53.38
2 Szkoła Podstawowa w Jedlance, ul. Warszawska 13 524 298 298 297 56.87
3 Szkoła Podstawowa w Kamionce, Kamionka 24 477 204 204 204 42.77
4 Szkoła Podstawowa w Kisielsku, Kisielsk 84 751 370 370 367 49.27
5 Szkoła Podstawowa w Starej Prawdzie, Stara Prawda 1 1093 513 513 507 46.94
6 Szkoła Filialna w Toczyskach, Toczyska 101 446 184 184 179 41.26
7 Szkoła Podstawowa w Starej Róży, Stara Róża 35 735 351 351 350 47.76
8 Szkoła Podstawowa w Starych Kobiałkach, Stare Kobiałki 18 1235 576 574 562 46.64
9 Remiza OSP w Jamielnem, Jamielne 37 403 224 224 219 55.58
10 Szkoła Podstawowa w Szyszkach, Szyszki 66 350 169 169 167 48.29
=   6694  3252  3250  3212  48.58 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca