.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / węgrowski, pow. ...
węgrowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 70675
Powierzchnia: 1219.18 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 52
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 52
Liczba uprawnionych do głosowania: 54657
Liczba wydanych kart: 26987
 49.38%
brak41.54%42.76%43.98%45.20%46.42%47.64%48.86%50.08%51.30%52.52% 
danych42.75%43.97%45.19%46.41%47.63%48.85%50.07%51.29%52.51%53.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
143302 Grębków, gm. 3738 1553 1553 1537 41.55
143303 Korytnica, gm. 5405 2593 2593 2565 47.97
143304 Liw, gm. 6042 2948 2948 2917 48.79
143305 Łochów, gm. 13850 6853 6852 6794 49.48
143306 Miedzna, gm. 3547 1860 1860 1847 52.44
143307 Sadowne, gm. 5006 2310 2310 2278 46.14
143308 Stoczek, gm. 4297 2143 2143 2135 49.87
143301 Węgrów, m. 10184 5468 5467 5378 53.69
143309 Wierzbno, gm. 2588 1259 1259 1237 48.65
  węgrowski, pow. 54657 26987 26985 26688 49.38
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 16268 8543 8541 8422 52.51
2 Wieś 38389 18444 18444 18266 48.05
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 9873 4672 4672 4621 47.32
2 od 5 001 do 10 000 20750 9994 9994 9895 48.16
3 od 10 001 do 20 000 24034 12321 12319 12172 51.26
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca