.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / węgrowski, pow. / Wierzbno, gm.
Wierzbno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3260
Powierzchnia: 103.09 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 2588
Liczba wydanych kart: 1259
 48.65%
brak41.54%42.76%43.98%45.20%46.42%47.64%48.86%50.08%51.30%52.52% 
danych42.75%43.97%45.19%46.41%47.63%48.85%50.07%51.29%52.51%53.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum w Wierzbnie 699 345 345 336 49.36
2 Szkoła Podstawowa w Krypach 574 333 333 330 58.01
3 remiza strażacka OSP w Ossównie 317 121 121 117 38.17
4 świetlica wiejska w Czerwonce-Folwark 661 315 315 311 47.66
5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworku 337 145 145 143 43.03
=   2588  1259  1259  1237  48.65 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca