.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / węgrowski, pow. / Stoczek, gm.
Stoczek, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5576
Powierzchnia: 144.31 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4297
Liczba wydanych kart: 2143
 49.87%
brak41.54%42.76%43.98%45.20%46.42%47.64%48.86%50.08%51.30%52.52% 
danych42.75%43.97%45.19%46.41%47.63%48.85%50.07%51.29%52.51%53.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Grygrowie 855 464 464 462 54.27
2 Strażnica OSP w Starych Lipkach 506 207 207 206 40.91
3 Szkoła Podstawowa w Mrozowej Woli 551 268 268 268 48.64
4 Gimnazjum w Stoczku 1502 751 751 746 50.00
5 Szkoła Podstawowa w Toporze 409 229 229 229 55.99
6 Świetlica Wiejska w Wielicznie 474 224 224 224 47.26
=   4297  2143  2143  2135  49.87 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca