.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / węgrowski, pow. / Miedzna, gm.
Miedzna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4493
Powierzchnia: 115.78 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3547
Liczba wydanych kart: 1860
 52.44%
brak41.54%42.76%43.98%45.20%46.42%47.64%48.86%50.08%51.30%52.52% 
danych42.75%43.97%45.19%46.41%47.63%48.85%50.07%51.29%52.51%53.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Klubowa GBP w Miedznie 1574 884 884 876 56.16
2 Remiza OSP w Zuzułce 300 134 134 134 44.67
3 Szkoła Podstawowa we Wrotnowie 348 158 158 156 45.40
4 Szkoła Podstawowa w Ugoszczy 363 188 188 186 51.79
5 Remiza OSP w Żeleźnikach 644 340 340 340 52.80
6 Szkoła Podstawowa w Międzylesiu 318 156 156 155 49.06
=   3547  1860  1860  1847  52.44 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca