.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / węgrowski, pow. / Sadowne, gm.
Sadowne, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6559
Powierzchnia: 144.72 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5006
Liczba wydanych kart: 2310
 46.14%
brak41.54%42.76%43.98%45.20%46.42%47.64%48.86%50.08%51.30%52.52% 
danych42.75%43.97%45.19%46.41%47.63%48.85%50.07%51.29%52.51%53.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła w Sadownem 2107 1068 1068 1053 50.69
2 Szkoła w Grabinach 789 330 330 325 41.83
3 Szkoła w Kołodziążu 740 289 289 286 39.05
4 Szkoła w Morzyczynie 748 368 368 362 49.20
5 Szkoła w Orzełku 622 255 255 252 41.00
=   5006  2310  2310  2278  46.14 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca