.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / węgrowski, pow. / Łochów, gm.
Łochów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 17915
Powierzchnia: 194.98 km2
Zaludnienie: 91 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 13850
Liczba wydanych kart: 6853
 49.48%
brak41.54%42.76%43.98%45.20%46.42%47.64%48.86%50.08%51.30%52.52% 
danych42.75%43.97%45.19%46.41%47.63%48.85%50.07%51.29%52.51%53.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Gwizdałach 1238 620 620 616 50.08
2 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Łosiewicach 841 439 439 434 52.20
3 Szkoła Podstawowa w Ostrówku 1783 859 859 855 48.18
4 Szkoła Podstawowa w Kamionnie 2288 1137 1137 1133 49.69
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie 822 363 363 360 44.16
6 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie 2175 1149 1148 1133 52.83
7 Były sklep GS "Sch" w Łochowie Fabrycznym 986 504 504 497 51.12
8 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie 2101 1059 1059 1054 50.40
9 Remiza OSP w Budziskach 991 432 432 426 43.59
10 Szkoła Podstawowa w Ogrodnikach 625 291 291 286 46.56
=   13850  6853  6852  6794  49.48 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca