.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / węgrowski, pow. / Korytnica, gm.
Korytnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7134
Powierzchnia: 180.54 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5405
Liczba wydanych kart: 2593
 47.97%
brak41.54%42.76%43.98%45.20%46.42%47.64%48.86%50.08%51.30%52.52% 
danych42.75%43.97%45.19%46.41%47.63%48.85%50.07%51.29%52.51%53.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Korytnicy 1783 923 923 910 51.77
2 Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie 769 346 346 344 44.99
3 Szkoła Podstawowa w Sewerynowie 707 282 282 280 39.89
4 Szkoła Podstawowa w Pniewniku 1350 707 707 700 52.37
5 Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach 796 335 335 331 42.09
=   5405  2593  2593  2565  47.97 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca