.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / węgrowski, pow. / Grębków, gm.
Grębków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4828
Powierzchnia: 130.75 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3738
Liczba wydanych kart: 1553
 41.55%
brak41.54%42.76%43.98%45.20%46.42%47.64%48.86%50.08%51.30%52.52% 
danych42.75%43.97%45.19%46.41%47.63%48.85%50.07%51.29%52.51%53.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Grębkowie 1303 540 540 532 41.44
2 Szkoła Podstawowa w Grębkowie 1161 554 554 553 47.72
3 Szkoła Podstawowa w Kopciach 1274 459 459 452 36.03
=   3738  1553  1553  1537  41.55 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca