.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / węgrowski, pow. / Węgrów, m.
Węgrów, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12987
Powierzchnia: 35.5 km2
Zaludnienie: 365 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 10184
Liczba wydanych kart: 5468
 53.69%
brak41.54%42.76%43.98%45.20%46.42%47.64%48.86%50.08%51.30%52.52% 
danych42.75%43.97%45.19%46.41%47.63%48.85%50.07%51.29%52.51%53.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Przedszkole Nr 1, ul.Klonowa 4 2166 1141 1141 1122 52.68
2 Urząd Stanu Cywilnego, ul.Gdańska 2 1825 1025 1025 999 56.16
3 Gimnazjum, ul.Szamoty 35 1852 948 948 932 51.19
4 Szkoła Podstawowa, ul.Kościuszki 16 1908 1075 1075 1066 56.34
5 ,, Kręgielnia '' UM w Węgrowie, ul.Powstańców 1 2323 1256 1255 1237 54.07
6 Szpital Powiatowy w Węgrowie, ul.Kościuszki 201 110 23 23 22 20.91
=   10184  5468  5467  5378  53.69 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca