.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / węgrowski, pow. / Liw, gm.
Liw, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7923
Powierzchnia: 169.51 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6042
Liczba wydanych kart: 2948
 48.79%
brak41.54%42.76%43.98%45.20%46.42%47.64%48.86%50.08%51.30%52.52% 
danych42.75%43.97%45.19%46.41%47.63%48.85%50.07%51.29%52.51%53.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Samorządowe Przedszkole w Liwie 1511 768 768 759 50.83
2 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Jartyporach 562 272 272 272 48.40
3 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie 1272 536 536 530 42.14
4 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi 1281 653 653 648 50.98
5 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkowie 933 452 452 443 48.45
6 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Jarnicach 483 267 267 265 55.28
=   6042  2948  2948  2917  48.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca