.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / pilski, pow. ...
pilski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 137498
Powierzchnia: 1267.1 km2
Zaludnienie: 108 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 82
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 82
Liczba uprawnionych do głosowania: 105833
Liczba wydanych kart: 55105
 52.07%
brak43.80%44.99%46.18%47.37%48.56%49.75%50.94%52.13%53.32%54.51% 
danych44.98%46.17%47.36%48.55%49.74%50.93%52.12%53.31%54.50%55.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
301902 Białośliwie, gm. 3651 1774 1774 1752 48.59
301903 Kaczory, gm. 5535 3078 3078 3032 55.61
301904 Łobżenica, gm. 7415 3718 3718 3665 50.14
301905 Miasteczko Krajeńskie, gm. 2406 1209 1209 1197 50.25
301901 Piła, m. 59202 32405 32402 32049 54.74
301906 Szydłowo, gm. 5609 2457 2457 2432 43.80
301907 Ujście, gm. 6147 2820 2820 2778 45.88
301908 Wyrzysk, gm. 10747 5260 5260 5192 48.94
301909 Wysoka, gm. 5121 2384 2382 2359 46.55
  pilski, pow. 105833 55105 55100 54456 52.07
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 72102 39056 39051 38603 54.17
2 Wieś 33731 16049 16049 15853 47.58
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6057 2983 2983 2949 49.25
2 od 5 001 do 10 000 22412 10739 10737 10601 47.92
3 od 10 001 do 20 000 18162 8978 8978 8857 49.43
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 59202 32405 32402 32049 54.74
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca