.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / pilski, pow. / Wyrzysk, gm.
Wyrzysk, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 14371
Powierzchnia: 160.75 km2
Zaludnienie: 89 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 10747
Liczba wydanych kart: 5260
 48.94%
brak43.80%44.99%46.18%47.37%48.56%49.75%50.94%52.13%53.32%54.51% 
danych44.98%46.17%47.36%48.55%49.74%50.93%52.12%53.31%54.50%55.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminne Centrum Informacji, Wyrzysk ul. Bydgoska 32 1278 663 663 652 51.88
2 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Wyrzysk ul. Kościuszki 15 1346 679 679 672 50.45
3 Klub Miejski, Wyrzysk ul. Młyńska 2 1455 796 796 783 54.71
4 Szkoła Podstawowa, Osiek n. Not. ul. Szkolna 2 1399 749 749 738 53.54
5 Gimnazjum, Osiek n. Not. ul. Główna 58 1498 778 778 768 51.94
6 Szkoła Podstawowa, Falmierowo 29 657 279 279 273 42.47
7 Świetlica wiejska, Kościerzyn Wielki 702 335 335 333 47.72
8 Szkoła Podstawowa, Glesno 9 862 337 337 334 39.10
9 Szkoła Podstawowa, Kosztowo 79 665 351 351 347 52.78
10 Remiza OSP, Osiek n. Not. ul. Główna 20 820 282 282 281 34.39
11 Szpital, Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 65 11 11 11 16.92
=   10747  5260  5260  5192  48.94 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca