.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / pilski, pow. / Wysoka, gm.
Wysoka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7022
Powierzchnia: 123.04 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 5121
Liczba wydanych kart: 2384
 46.55%
brak43.80%44.99%46.18%47.37%48.56%49.75%50.94%52.13%53.32%54.51% 
danych44.98%46.17%47.36%48.55%49.74%50.93%52.12%53.31%54.50%55.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica "Wysoczanka", Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 21, 2117 1177 1175 1161 55.60
2 Świetlica wiejska, Czajcze 1398 644 644 639 46.07
3 Świetlica Wiejska, Rudna 1a 1606 563 563 559 35.06
=   5121  2384  2382  2359  46.55 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca