.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / pilski, pow. / Kaczory, gm.
Kaczory, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7512
Powierzchnia: 150.01 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5535
Liczba wydanych kart: 3078
 55.61%
brak43.80%44.99%46.18%47.37%48.56%49.75%50.94%52.13%53.32%54.51% 
danych44.98%46.17%47.36%48.55%49.74%50.93%52.12%53.31%54.50%55.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Śmiłowo Ul.Pilska 40 1305 614 614 601 47.05
2 Gminny Ośrodek Kultury, Kaczory ul.Pilska 1a 2003 1259 1259 1235 62.86
3 Wiejski Dom Kultury, Dziembowo 33 948 530 530 527 55.91
4 Wiejski Dom Kultury, Rzadkowo 17 648 351 351 350 54.17
5 Wiejski Dom Kultury, Morzewo 152 631 324 324 319 51.35
=   5535  3078  3078  3032  55.61 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca