.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / pilski, pow. / Ujście, gm.
Ujście, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8109
Powierzchnia: 125.98 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6147
Liczba wydanych kart: 2820
 45.88%
brak43.80%44.99%46.18%47.37%48.56%49.75%50.94%52.13%53.32%54.51% 
danych44.98%46.17%47.36%48.55%49.74%50.93%52.12%53.31%54.50%55.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Przedszkole Publiczne, Ujście ul. Sienkiewicza 9 722 286 286 282 39.61
2 Wiejski Dom Kultury w Kruszewie 791 360 360 355 45.51
3 Ujski Dom Kultury, Ujście, ul. Czarnkowska 31 1769 801 801 790 45.28
4 Urząd Miejski w Ujściu, Pl.Wiosny Ludów 2 1242 633 633 622 50.97
5 Nowa Wieś Ujska, Szkoła Podstawowa 790 359 359 350 45.44
6 Mirosław, Szkoła Podstawowa 410 198 198 197 48.29
7 Jabłonowo, świetlica wiejska 423 183 183 182 43.26
=   6147  2820  2820  2778  45.88 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca