.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / pilski, pow. / Białośliwie, gm.
Białośliwie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4881
Powierzchnia: 75.68 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3651
Liczba wydanych kart: 1774
 48.59%
brak43.80%44.99%46.18%47.37%48.56%49.75%50.94%52.13%53.32%54.51% 
danych44.98%46.17%47.36%48.55%49.74%50.93%52.12%53.31%54.50%55.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. 4 Stycznia 65, Białośliwie 1116 587 587 581 52.60
2 Gminny Ośrodek Kultury, Białośliwie, ul. Podgórna 47 1209 525 525 521 43.42
3 Świetlica Wiejska, Krostkowo 239 140 140 136 58.58
4 Szkoła Podstawowa, Nieżychowo 774 356 356 349 45.99
5 Świetlica Wiejska, Pobórka Wielka 59 313 166 166 165 53.04
=   3651  1774  1774  1752  48.59 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca