.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / pilski, pow. / Piła, m.
Piła, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 74598
Powierzchnia: 102.71 km2
Zaludnienie: 726 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 35
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 35
Liczba uprawnionych do głosowania: 59202
Liczba wydanych kart: 32405
 54.74%
brak43.80%44.99%46.18%47.37%48.56%49.75%50.94%52.13%53.32%54.51% 
danych44.98%46.17%47.36%48.55%49.74%50.93%52.12%53.31%54.50%55.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Liceum Ogólnokształcące, ul.Wincentego Pola 11, Piła 2210 1210 1210 1201 54.75
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul.Kilińskiego 16, Piła 2070 1104 1104 1097 53.33
3 Wyższa Szkoła Biznesu ul.Sikorskiego 9, Piła 2024 1055 1055 1020 52.12
4 Gimnazjum Nr 4, ul.Kujawska 18, Piła 2040 1088 1088 1080 53.33
5 Szkoła Podstawowa Nr 5 al.Niepodległości 18, Piła 2027 1100 1100 1090 54.27
6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul.Ceglana 4, Piła 2126 1165 1165 1159 54.80
7 MOSIR, ul.Żeromskiego 90, Piła 1194 727 727 722 60.89
8 Zespół Szkół Nr 3, ul.Żeromskiego 41, Piła 2166 1281 1281 1272 59.14
9 Szkoła Podstawowa nr 7, al.Wojska Polskiego 45, Piła 2155 1233 1232 1222 57.22
10 Przedszkole nr 12, ul.Reja 11, Piła 2047 1215 1215 1207 59.36
11 Przedszkole Nr 13, ul. Kraszewskiego 2, Piła 2086 1087 1087 1079 52.11
12 Szkoła Podstawowa nr 4, ul.Grabowa 18, Piła 2134 1108 1108 1095 51.92
13 Miejska Energetyka Cieplna, ul.Kaczorska 20, Piła 2149 1043 1041 1026 48.53
14 Zespół Szkół Muzycznych, ul.Walki Młodych 1, Piła 2054 1122 1122 1108 54.63
15 Gimnazjum Nr 5, ul.Bydgoska 23, Piła 2165 1192 1192 1173 55.06
16 Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Roosevelta 12, Piła 2201 1154 1154 1133 52.43
17 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica, al.Powstańców Wlkp. 18, Piła 712 389 389 383 54.63
18 Zespół Szkół Nr 2, ul.Królowej Jadwigi 2, Piła 2027 1166 1166 1160 57.52
19 "Altvater" Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, Piła 2149 1177 1177 1161 54.77
20 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.Śniadeckich 27a, Piła 1845 1065 1065 1055 57.72
21 Liga Obrony Kraju, al.Niepodległości 154, Piła 1064 566 566 558 53.20
22 Zespół Szkół nr 1, ul.Brzozowa 4, Piła 1287 750 750 740 58.28
23 Rejon Gazowniczy, al.Poznańska 20, Piła 1753 958 958 953 54.65
24 Grupa Energetyka ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii al.Poznańska 34, Piła 2155 1276 1276 1259 59.21
25 Pilski Dom Kultury, pl.Staszica 1, Piła 1528 767 767 760 50.20
26 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul.Teatralna 1, Piła 1253 682 682 675 54.43
27 Cech Rzemiosł Różnych, ul.Bydgoska 35, Piła 2011 1006 1006 994 50.02
28 Klub Seniora, ul.Bydgoska 68, Piła 1443 800 800 784 55.44
29 Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Lelewela 140, Piła 1654 944 944 938 57.07
30 Pływalnia "Wodnik", ul.Kossaka 96, Piła 2167 1160 1160 1149 53.53
31 Sala Osiedlowa, ul.Orla, Piła 416 228 228 225 54.81
32 S.M. "Piła-Południe", ul. Wenedów 8 b, Piła 1608 968 968 957 60.20
33 budynek po byłej szkole podstawowej Nr 12, ul. Świerkowa 19, Piła 843 504 504 503 59.79
34 Dom Pomocy Społecznej w Pile, ul 11 Listopada 40 49 35 35 34 71.43
35 Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, Piła 390 80 80 77 20.51
=   59202  32405  32402  32049  54.74 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca