.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / pilski, pow. / Miasteczko Krajeńskie, gm.
Miasteczko Krajeńskie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3239
Powierzchnia: 70.72 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2406
Liczba wydanych kart: 1209
 50.25%
brak43.80%44.99%46.18%47.37%48.56%49.75%50.94%52.13%53.32%54.51% 
danych44.98%46.17%47.36%48.55%49.74%50.93%52.12%53.31%54.50%55.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dom Kultury, Miasteczko Krajeńskie ul.Dąbrowskiego 39 963 578 578 572 60.02
2 Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej , Brzostowo 69, 878 367 367 365 41.80
3 Remizo-świetlica, Grabówno 77, 565 264 264 260 46.73
=   2406  1209  1209  1197  50.25 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca