.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / jędrzejowski, pow. ...
jędrzejowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 91674
Powierzchnia: 1257.17 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 74
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 74
Liczba uprawnionych do głosowania: 72037
Liczba wydanych kart: 30668
 42.57%
brak33.17%34.52%35.87%37.22%38.57%39.92%41.27%42.62%43.97%45.32% 
danych34.51%35.86%37.21%38.56%39.91%41.26%42.61%43.96%45.31%46.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260201 Imielno, gm. 3669 1492 1492 1481 40.67
260202 Jędrzejów, gm. 23878 10640 10639 10509 44.56
260203 Małogoszcz, gm. 9182 4277 4277 4237 46.58
260204 Nagłowice, gm. 4270 1555 1555 1533 36.42
260205 Oksa, gm. 3865 1572 1572 1560 40.67
260206 Sędziszów, gm. 10776 4543 4542 4492 42.16
260207 Słupia (Jędrzejowska), gm. 3644 1209 1209 1200 33.18
260208 Sobków, gm. 6447 2839 2839 2810 44.04
260209 Wodzisław, gm. 6306 2541 2541 2516 40.29
  jędrzejowski, pow. 72037 30668 30666 30338 42.57
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 24791 11510 11508 11367 46.43
2 Wieś 47246 19158 19158 18971 40.55
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 11178 4273 4273 4241 38.23
2 od 5 001 do 10 000 17023 6935 6935 6859 40.74
3 od 10 001 do 20 000 19958 8820 8819 8729 44.19
4 od 20 001 do 50 000 23878 10640 10639 10509 44.56
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca