.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / jędrzejowski, pow. / Małogoszcz, gm.
Małogoszcz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12044
Powierzchnia: 145.37 km2
Zaludnienie: 82 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 9182
Liczba wydanych kart: 4277
 46.58%
brak33.17%34.52%35.87%37.22%38.57%39.92%41.27%42.62%43.97%45.32% 
danych34.51%35.86%37.21%38.56%39.91%41.26%42.61%43.96%45.31%46.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jędrzejowska 12B 1405 731 731 724 52.03
2 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Małogoszczu, ul.11 Listopada 17 1851 869 869 859 46.95
3 Szkoła Podstawowa w Kozłowie 1257 567 567 564 45.11
4 Szkoła Podstawowa w Żarczycach Dużych 704 358 358 356 50.85
5 Szkoła Podstawowa w Rembieszycach 912 386 386 373 42.32
6 Zespół Placówek Oświatowych w Złotnikach 1394 658 658 655 47.20
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, ul. 11 Listopada 14b 1659 708 708 706 42.68
=   9182  4277  4277  4237  46.58 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca