.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / jędrzejowski, pow. / Imielno, gm.
Imielno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4691
Powierzchnia: 100.97 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3669
Liczba wydanych kart: 1492
 40.67%
brak33.17%34.52%35.87%37.22%38.57%39.92%41.27%42.62%43.97%45.32% 
danych34.51%35.86%37.21%38.56%39.91%41.26%42.61%43.96%45.31%46.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Imielnie 1586 697 697 694 43.95
2 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 1072 434 434 430 40.49
3 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 553 211 211 209 38.16
4 Strażnica OSP w Opatkowicach Murowanych 458 150 150 148 32.75
=   3669  1492  1492  1481  40.67 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca