.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / jędrzejowski, pow. / Nagłowice, gm.
Nagłowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5470
Powierzchnia: 117.3 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 4270
Liczba wydanych kart: 1555
 36.42%
brak33.17%34.52%35.87%37.22%38.57%39.92%41.27%42.62%43.97%45.32% 
danych34.51%35.86%37.21%38.56%39.91%41.26%42.61%43.96%45.31%46.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Placówek Oświatowych w Nagłowicach 1050 380 380 376 36.19
2 Remiza OSP w Jaronowicach 321 118 118 116 36.76
3 Zespół Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym 682 256 256 251 37.54
4 Szkoła Podstawowa w Trzcińcu 513 202 202 200 39.38
5 Szkoła Podstawowa w Ciernie Żabieńcu 435 115 115 113 26.44
6 Szkoła Podstawowa w Zdanowicach 359 138 138 137 38.44
7 Szkoła Podstawowa w Desznie 431 152 152 146 35.27
8 Szkoła Podstawowa w Rakoszynie 280 116 116 116 41.43
9 Budynek po Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 199 78 78 78 39.20
=   4270  1555  1555  1533  36.42 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca