.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / jędrzejowski, pow. / Sobków, gm.
Sobków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8311
Powierzchnia: 145.5 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6447
Liczba wydanych kart: 2839
 44.04%
brak33.17%34.52%35.87%37.22%38.57%39.92%41.27%42.62%43.97%45.32% 
danych34.51%35.86%37.21%38.56%39.91%41.26%42.61%43.96%45.31%46.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym 780 308 308 303 39.49
2 Szkoła Podstawowa w Chomentowie 973 383 383 377 39.36
3 Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach 925 415 415 411 44.86
4 Świetlica Wiejska w Miąsowej 1411 664 664 662 47.06
5 Szkoła Podstawowa w Sobkowie 1583 681 681 671 43.02
6 Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy 775 388 388 386 50.06
=   6447  2839  2839  2810  44.04 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca