.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / jędrzejowski, pow. / Oksa, gm.
Oksa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4912
Powierzchnia: 90.26 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3865
Liczba wydanych kart: 1572
 40.67%
brak33.17%34.52%35.87%37.22%38.57%39.92%41.27%42.62%43.97%45.32% 
danych34.51%35.86%37.21%38.56%39.91%41.26%42.61%43.96%45.31%46.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Oksie 1389 590 590 583 42.48
2 Szkoła Podstawowa w Lipnie 379 171 171 170 45.12
3 Szkoła Podstawowa w Węgleszynie 1439 543 543 539 37.73
4 Szkoła Podstawowa w Tyńcu 351 170 170 170 48.43
5 Szkoła Podstawowa w Nowych Kanicach 307 98 98 98 31.92
=   3865  1572  1572  1560  40.67 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca