.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / jędrzejowski, pow. / Wodzisław, gm.
Wodzisław, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7968
Powierzchnia: 176.66 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 6306
Liczba wydanych kart: 2541
 40.29%
brak33.17%34.52%35.87%37.22%38.57%39.92%41.27%42.62%43.97%45.32% 
danych34.51%35.86%37.21%38.56%39.91%41.26%42.61%43.96%45.31%46.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Brześciu 1128 419 419 414 37.15
2 Szkoła Podstawowa w Nawarzycach 485 236 236 236 48.66
3 Szkoła Podstawowa w Niegosławicach 804 279 279 276 34.70
4 Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu 1273 527 527 522 41.40
5 Szkoła Podstawowa w Mierzawie 482 226 226 226 46.89
6 Remiza OSP w Wodzisławiu 450 186 186 185 41.33
7 Szkoła Podstawowa w Lubczy 875 332 332 324 37.94
8 Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach 466 202 202 199 43.35
9 Remiza OSP w Klemencicach 343 134 134 134 39.07
=   6306  2541  2541  2516  40.29 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca