.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / kłobucki, pow. ...
kłobucki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 85881
Powierzchnia: 889.15 km2
Zaludnienie: 96 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 59
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 59
Liczba uprawnionych do głosowania: 67247
Liczba wydanych kart: 29553
 43.95%
brak38.03%39.12%40.21%41.30%42.39%43.48%44.57%45.66%46.75%47.84% 
danych39.11%40.20%41.29%42.38%43.47%44.56%45.65%46.74%47.83%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
240601 Kłobuck, gm. 16448 8047 8046 7940 48.92
240602 Krzepice, gm. 7558 3468 3468 3426 45.89
240603 Lipie, gm. 5159 2093 2089 2061 40.57
240604 Miedźno, gm. 5867 2849 2849 2817 48.56
240605 Opatów, gm. 5314 2095 2095 2056 39.42
240606 Panki, gm. 3916 1548 1548 1505 39.53
240607 Popów, gm. 4903 1865 1865 1838 38.04
240608 Przystajń, gm. 4716 1844 1844 1828 39.10
240609 Wręczyca Wielka, gm. 13366 5744 5742 5640 42.97
  kłobucki, pow. 67247 29553 29546 29111 43.95
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 14512 7189 7189 7087 49.54
2 Wieś 52735 22364 22357 22024 42.41
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 37433 15762 15758 15531 42.11
3 od 10 001 do 20 000 13366 5744 5742 5640 42.97
4 od 20 001 do 50 000 16448 8047 8046 7940 48.92
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca