.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / kłobucki, pow. / Popów, gm.
Popów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6079
Powierzchnia: 102.21 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4903
Liczba wydanych kart: 1865
 38.04%
brak38.03%39.12%40.21%41.30%42.39%43.48%44.57%45.66%46.75%47.84% 
danych39.11%40.20%41.29%42.38%43.47%44.56%45.65%46.74%47.83%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Popowie 1224 474 474 466 38.73
2 Szkoła Podstawowa w Rębielicach Królewskich 674 292 292 288 43.32
3 Szkoła Podstawowa w Wąsoszu Górnym 1208 392 392 387 32.45
4 Szkoła Podstawowa w Więckach 758 251 251 247 33.11
5 Gimnazjum Nr 1 w Zawadach 922 372 372 368 40.35
6 Świetlica Oddziału Zewnętrznego Wąsosz Górny 117 84 84 82 71.79
=   4903  1865  1865  1838  38.04 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca