.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / kłobucki, pow. / Panki, gm.
Panki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5005
Powierzchnia: 55.03 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3916
Liczba wydanych kart: 1548
 39.53%
brak38.03%39.12%40.21%41.30%42.39%43.48%44.57%45.66%46.75%47.84% 
danych39.11%40.20%41.29%42.38%43.47%44.56%45.65%46.74%47.83%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Pankach, ul. 1 Maja 8 1502 677 677 668 45.07
2 Szkoła Podstawowa w Pankach, ul. Tysiąclecia 17 1660 566 566 537 34.10
3 Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, Aleksandrów 31 754 305 305 300 40.45
=   3916  1548  1548  1505  39.53 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca