.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / kłobucki, pow. / Krzepice, gm.
Krzepice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9666
Powierzchnia: 78.81 km2
Zaludnienie: 122 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 7558
Liczba wydanych kart: 3468
 45.89%
brak38.03%39.12%40.21%41.30%42.39%43.48%44.57%45.66%46.75%47.84% 
danych39.11%40.20%41.29%42.38%43.47%44.56%45.65%46.74%47.83%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dom Kultury w Krzepicach, Krzepice ul. Częstochowska 26 1200 589 589 580 49.08
2 Zespół Szkół-Liceum Ogólnokształcące w Krzepicach, Krzepice ul. A. Ryły 26 1443 659 659 653 45.67
3 Remiza OSP Krzepice-Kuków, Krzepice ul. Kuków 79 313 139 139 138 44.41
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzepicach, Krzepice ul. M.C.Skłodowskiej 21 715 354 354 350 49.51
5 Szkoła Podstawowa w Dankowicach, Dankowice Drugie 30 608 240 240 237 39.47
6 Zespół Szkół w Starokrzepicach, Starokrzepice ul. Oleska 250 1540 703 703 692 45.65
7 Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych, Zajączki Pierwsze 50 719 342 342 341 47.57
8 Remiza OSP w Zajączkach Drugie, Zajączki Drugie ul. Główna 140 1020 442 442 435 43.33
=   7558  3468  3468  3426  45.89 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca