.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / kłobucki, pow. / Wręczyca Wielka, gm.
Wręczyca Wielka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 17336
Powierzchnia: 148.07 km2
Zaludnienie: 117 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 13366
Liczba wydanych kart: 5744
 42.97%
brak38.03%39.12%40.21%41.30%42.39%43.48%44.57%45.66%46.75%47.84% 
danych39.11%40.20%41.29%42.38%43.47%44.56%45.65%46.74%47.83%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół we Wręczycy Wielkiej, Wręczyca Wielka ul.Szkolna 11 2125 1022 1021 1005 48.09
2 Szkoła Podstawowa w Grodzisku, ul.Kłobucka 1 742 336 336 332 45.28
3 Szkoła Podstawowa w Borowem, ul.Długa 75 1720 718 717 711 41.74
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei, ul.Szkolna 1 2189 1040 1040 1028 47.51
5 Zespół Szkół w Węglowicach, Węglowice 3 1841 779 779 757 42.31
6 Szkoła Podstawowa w Kulejach, ul.Szkolna 1 1044 400 400 395 38.31
7 Oddział Przedszkola w Pile Pierwszej, Piła Pierwsza 4 561 207 207 203 36.90
8 Zespół Szkół w Truskolasach, ul.Szkolna 3 2184 830 830 802 38.00
9 Ochotnicza Straż Pożarna w Hutce 496 233 233 233 46.98
10 Zespół Szkół we Wręczycy Wielkiej, Wręczyca Wielka ul.Szkolna 11 464 179 179 174 38.58
=   13366  5744  5742  5640  42.97 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca